Daihoidang.vn - Kho tư liệu đầy đủ và tin cậy về Đại hội Đảng

Trang thông tin chuyên biệt về Đại hội của TTXVN tại địa chỉ daihoidang.vn, là kho tư liệu đầy đủ và tin cậy nhất, hệ thống thống hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu về các kỳ Đại hội Đảng.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quyết định đến mục tiêu, phương hướng, vận mệnh đất nước 5 năm tiếp theo.

Chính vì thế, người dân trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm và theo dõi diễn biến từng ngày làm việc của sự kiện này.

Thấu hiểu được nhu cầu của công chúng, trang thông tin chuyên biệt về Đại hội của TTXVN tại địa chỉ daihoidang.vn, đã trở thành là kho tư liệu đầy đủ và tin cậy nhất, hệ thống thống hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu về các kỳ Đại hội Đảng./.

Tin tức khác