Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới

Cơ cấu tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội sẽ được sắp xếp lại để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 26/8, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề "Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện" đã chính thức khai mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban, các ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa 13 và gần 200 đại biểu đại diện cho 1.010 đảng viên của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương lần thứ 12 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đảng bộ đã tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kiện toàn về tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới trong việc trực tiếp tham gia hoặc tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội...

Nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động của Quốc hội nói chung, cơ quan của Quốc hội nói riêng trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục được đổi mới cả về tổ chức và phương thức hoạt động theo Luật Tổ chức Quốc hội mới được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Cơ cấu tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội cũng sẽ được sắp xếp lại để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia, tham mưu, phục vụ Quốc hội thông qua 66 luật, năm bộ luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hai pháp lệnh và nhiều nghị quyết quan trọng; lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên tham gia, tham mưu, phục vụ xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nội dung giám sát bảo đảm khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

Đặc biệt, trước sự bùng phát và diễn biến khó lường của dịch COVID-19, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã lãnh đạo công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo hình thức trực tuyến, đem lại hiệu quả thiết thực, được cử tri, đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết, Đảng bộ nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo chính trị của cơ quan và từng đơn vị; đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình mới.

Đảng bộ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, các nội dung, đề án quan trọng của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Nêu các giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ cho biết, Đảng bộ sẽ tập trung tham mưu tổ chức phục vụ công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14; triển khai Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dang bo co quan Van phong Quoc hoi tiep tuc doi moi hinh anh 1Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các Đảng viên được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Về hoạt động lập pháp, Đảng bộ nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội, đáp ứng cả về số lượng, chất lượng của các dự án luật, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tế.

Về hoạt động giám sát, Đảng bộ chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác tuyên truyền trong hoạt động này...

[Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021]

Tại Đại hội, các đại biểu đã kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 13 Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020; xác định rõ mục tiêu, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (nhiệm kỳ 2015-2020); đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả xuất sắc mà Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Dang bo co quan Van phong Quoc hoi tiep tuc doi moi hinh anh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, hậu quả nặng nề và được dự báo sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội.

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bối cảnh đó đòi hỏi Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phải nỗ lực hơn nữa, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Quốc hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nhằm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để hoàn thành trọng trách của mình, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần nhận thức đầy đủ vị trí đặc thù là Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn, trong đó nhiều đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Đảng bộ cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trên tinh thần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

"Trước mắt, đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ tốt việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026," Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tập trung ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng bộ có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng về nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, đồng thời phải tăng cường giám sát việc thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ tập trung mọi nỗ lực, tạo chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với các hình thức sinh động, nội dung thiết thực, thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng trực thuộc, cấp ủy viên và đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, làm tốt hơn nữa công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội…

Dang bo co quan Van phong Quoc hoi tiep tuc doi moi hinh anh 3Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội là Đảng bộ giữ vị trí quan trọng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu, phục vụ cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước.

Trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí./.

Tin tức khác