Hình ảnh bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 1Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 2Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 3Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 4Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 5Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào phiên bế mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 6Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đến dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 7Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 8Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 9Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 10Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 11Đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 12Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 13Các đại biểu khách mời quốc tế dự phiên bế mạc Đại hội XIII. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 14Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội XIII. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 15Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 16Đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 17Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 18Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 19Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu ý kiến. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 20Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 21Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, chính thức bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 22Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 23Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 24Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 25Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Hinh anh be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIII cua Dang hinh anh 26Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, chính thức bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Tin tức khác