Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII kết thúc tốt đẹp tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc.
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 1Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 3Các vị Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 4Các vị Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 5Các vị Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 6Các vị Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 7Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 8Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 9Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 10Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 11Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 12Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 13Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các vị Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 14Các vị Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 15Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Hinh anh Be mac Hoi nghi lan thu 14 Ban Chap hanh Trung uong Dang hinh anh 16Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tin tức khác