Hình ảnh đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia

Sáng 25/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 1Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 2Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 3Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 4Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 5Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 6Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 7Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 8Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 9Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 10Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 11Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 12Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 13Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 14Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 15Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 16Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 17Các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 18Các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 19Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh doan xe dua cac bieu toi Trung tam Hoi nghi quoc gia hinh anh 20Đoàn xe đưa các biểu tới Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
Tin tức khác