Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Nguyễn Xuân Cường

Ngày sinh: 14/10/1959

Ngày vào Đảng: 6/8/1986

Quê quán: xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1983 - 3/1985: Công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

- 4/1985 - 6/1988: Phó Giám đốc Công ty Bảo vệ thực vật huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

- 7/1988 - 3/1991: Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật cây trồng huyện Đan Phượng (do sát nhập từ 2 Công ty Bảo vệ thực vật và Công ty Vật tư nông nghiệp)

- 4/1991 - 3/1994: Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

- 4/1994 - 6/1995: Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Tây

- 7/1995 - 7/1996: Trưởng phòng kỹ thuật Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Hà Tây

- 8/1996 - 8/1997: Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Tây

- 9/1997 - 11/2002: Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Hà Tây

- 11/2002 - 7/2004: Bí thư huyện ủy huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây

- 8/2004 - 6/2006: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây

- 6/2006 - 7/2008: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây

- 8/2008 - 5/2010: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- 5/2010 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2005-2010 và khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2011 - 1/2013: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015

- 1/2013 - 12/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế trung ương

- 12/2015 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.