Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ
và Môi trường của Quốc hội

Phan Xuân Dũng

Ngày sinh: 20/5/1960

Ngày vào Đảng: 20/5/1960

Quê quán: thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2006: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2001); Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương

- 2006-2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006); Đại biểu Quốc hội khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (7/2007), Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (5/2010)

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 7/2011 - 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 22/7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.