Ông Hồ Sỹ Hùng là Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phát huy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan được giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước ở các Tập đoàn, Tổng công ty.
Ong Ho Sy Hung la Bi thu Dang uy Uy ban Quan ly von nha nuoc tai DN hinh anh 1Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 18/8, Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao; Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, đại diện các ban, bộ, ngành, 19 tập đoàn, tổng công ty cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 3.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết, thời gian qua, toàn thể đảng viên Đảng bộ Ủy ban đã nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, không ngừng sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

Các cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng cho biết, hiện Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có 12 tổ chức đảng trực thuộc (trong đó có 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ủy ban, 2 đảng bộ cơ sở và 1 đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở) với trên 3.900 đảng viên.

[Gỡ vướng mắc một số dự án của DN thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước]

Trong hơn 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Đảng ủy Ủy ban đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy công tác Đảng; chỉ đạo, điều hành theo chương trình, kế hoạch, đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò của tổ chức Đảng, xử lý kịp thời, linh hoạt, đúng quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đảng ủy Ủy ban đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ủy ban trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh bộ máy mới được thành lập, tính chất công việc phức tạp, đòi hỏi bản lĩnh chính trị và tư duy đột phá để hoàn thành trọng trách “bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.”

Đảng ủy Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong phối hợp hành động, giúp ban hành những quyết định đúng đắn và kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Báo cáo Chính trị trình Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra công tác chính trị-tư tưởng chưa đạt được kết quả như mong muốn, vẫn còn có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bị đình chỉ công tác, bị khởi tố do vi phạm pháp luật; tác động rất lớn đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty này.

Ong Ho Sy Hung la Bi thu Dang uy Uy ban Quan ly von nha nuoc tai DN hinh anh 2Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xác định tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan được giao quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty lớn; quản lý và đồng hành cùng các Tập đoàn, Tổng công ty trong việc xây dựng mô hình quản trị hiện đại, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, xây dựng chiến lược và tầm nhìn phù hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ “bảo toàn và phát triển vốn nhà nước” tại các doanh nghiệp; tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì và tổ chức thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và ban hành chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, Đảng bộ Ủy ban phấn đấu đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 80% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 20% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; có 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ phấn đấu kết nạp 500 đến 600 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao biểu dương những thành quả Đảng bộ Ủy ban đã đạt được thời gian qua, đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của các cấp ủy ở cơ sở.

Ông Phạm Quang Thao nêu rõ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước; đòi hỏi các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động của Ủy ban phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; quyết tâm xây dựng Ủy ban trở thành cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp, có năng lực và nguồn lực tương xứng để tập trung chức năng quản lý, đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Đại hội đã thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí, trong đó 25 đồng chí được bầu tại Đại hội.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII gồm 7 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban, giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin tức khác

Ngày làm việc thứ năm, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ năm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.