Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố

An Giang
Lịch đại hội An Giang
Bí thư Tỉnh uỷ: Lê Hồng Quang (Ủy viên Trung ương Đảng) Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Nưng

Ban thường vụ

Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Minh Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Nguyên Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lưu Vĩnh Nguyên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tấn Kiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lèo - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đặng Thị Hoa Rây - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên Lâm Quang Thi - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc

Lịch đại hội đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị các cán bộ chủ chốt với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả, cần tập trung đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt công tác y tế, đảm bảo sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu trong nước và quốc tế... tham gia Đại hội XIII.
Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại Đà Nẵng đã bám sát các hướng dẫn theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Trung ương Đảng và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.