Tin báo chí

Ảnh báo chí

ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Ý nghĩa lịch sử đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục thu hút sự quan tâm của truyền thông các nước khi nhiều tờ báo tiếp tục đưa tin về thành công của Đại hội cũng như thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại cho nhân dân Việt Nam nói riêng và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói chung. Ảnh: Mạnh Hùng - PV TTXVN tại Đức