Thành công của Đại hội Đảng hai nước Việt Nam – Lào góp phần cho sự ổn định và phát triển của khu vực

Tờ PathetLao (Đất nước Lào) của Thông Tấn xã Lào (KPL) số ra ngày 2/2/2021 đã trang trọng đăng trên trang nhất bài viết có tiêu đề “Thành công của Đại hội Đảng hai nước Việt Nam – Lào góp phần cho sự ổn định và phát triển của khu vực”. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN tại Lào