0
1930
Trần Phú
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam
1935
Lê Hồng Phong
Đại hội Đảng lần thứ I
Chống đế quốc, chống chiến tranh
I
1951
Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng lần thứ II
Kháng chiến, kiến quốc
II
1960
Lê Duẩn
Đại hội Đảng lần thứ III
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà
III
1976
Lê Duẩn
Đại hội Đảng lần thứ IV
Hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
IV
1982
Lê Duẩn
Đại hội Đảng lần thứ V
Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
V
1986
Nguyễn Văn Linh
Đại hội Đảng lần thứ VI
Quyết tâm đổi mới
VI
1991
Đỗ Mười
Đại hội Đảng lần thứ VII
Tiếp tục công cuộc đổi mới đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa
VII
1996
Đỗ Mười
Đại hội Đảng lần thứ VIII
Tiếp tục đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
VIII
2001
Nông Đức Mạnh
Đại hội Đảng lần thứ IX
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
IX
2006
Nông Đức Mạnh
Đại hội Đảng lần thứ X
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
X
2011
Nguyễn Phú Trọng
Đại hội Đảng lần thứ XI
Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước
XI
2016
Nguyễn Phú Trọng
Đại hội Đảng lần thứ XII
Tăng cường xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh
XII
200 người
Chu Ngọc Anh

Chu Ngọc Anh

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nguyễn Thúy Anh

Nguyễn Thúy Anh

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Luật công và hành chính công

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

Năm sinh: 1964

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Ngoại giao

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nguyễn Xuân Anh

Nguyễn Xuân Anh

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Bị cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII ngày 6/10/2017

Hà Ban

Hà Ban

Năm sinh: 1957

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Dương Thanh Bình

Dương Thanh Bình

Năm sinh: 1961

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Hòa Bình

Năm sinh: 1958

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình

Năm sinh: 1957

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Nguyễn Văn Bình

Nguyễn Văn Bình

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương

Phan Thanh Bình

Phan Thanh Bình

Năm sinh: 1960

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Vật liệu, Kỹ sư Hóa học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Trương Hòa Bình

Trương Hòa Bình

Năm sinh: 1955

Học vấn: Thạc sĩ Luật, Kỹ sư Công trình thủy

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Tất Thành Cang

Tất Thành Cang

Năm sinh: 1971

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; và Phó Bí thư Thường trực; Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Minh Châu

Bùi Minh Châu

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ

Lê Chiêm

Lê Chiêm

Năm sinh: 1958

Học vấn: Đại học, Chỉ huy tham mưu

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Đỗ Văn Chiến

Đỗ Văn Chiến

Năm sinh: 1962

Học vấn: Kỹ sư Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Hà Ngọc Chiến

Hà Ngọc Chiến

Năm sinh: 1957

Học vấn: Đại học An ninh chuyên ngành điều tra, trinh sát

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Hoàng Xuân Chiến

Hoàng Xuân Chiến

Năm sinh: 1961

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Nhân Chiến

Nguyễn Nhân Chiến

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (2/2015 - 9/2020)

Trịnh Văn Chiến

Trịnh Văn Chiến

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (11/2014 - 10/2020)

Mai Văn Chính

Mai Văn Chính

Năm sinh: 1961

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Phạm Minh Chính

Phạm Minh Chính

Năm sinh: 1958

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Lê Viết Chữ

Lê Viết Chữ

Năm sinh: 1963

Học vấn: Kỹ sư Hàng hải

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (6/2015 - 7/2020)

Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Đức Chung

Năm sinh: 1967

Học vấn: Tiến sĩ Luật học, Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm

Chức vụ: Bị khai trừ ra khỏi Đảng ngày 17/12/2020

Nguyễn Tân Cương

Nguyễn Tân Cương

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bùi Văn Cường

Bùi Văn Cường

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư điều hành tàu biển, Cử nhân Tiếng Anh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Lương Cường

Lương Cường

Năm sinh: 1957

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam

Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Phú Cường

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Xuân Cường

Nguyễn Xuân Cường

Năm sinh: 1959

Học vấn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; và Phát triển nông thôn

Phan Việt Cường

Phan Việt Cường

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Trần Quốc Cường

Trần Quốc Cường

Năm sinh: 1961

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

Vũ Đức Đam

Vũ Đức Đam

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Văn Danh

Nguyễn Văn Danh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân Luật hành chính, Cử nhân Chính trị

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

Huỳnh Thành Đạt

Huỳnh Thành Đạt

Năm sinh: 1962

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Hồng Diên

Nguyễn Hồng Diên

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Lê Diễn

Lê Diễn

Năm sinh: 1960

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Khoa học quân sự, Cử nhân Kinh tế ngoại thương

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Khắc Định

Nguyễn Khắc Định

Năm sinh: 1964

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Trần Đơn

Trần Đơn

Năm sinh: 1958

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Hữu Đông

Nguyễn Hữu Đông

Năm sinh: 1972

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Nguyễn Văn Du

Nguyễn Văn Du

Năm sinh: 1960

Học vấn: Cử nhân ngành Giao thông vận tải

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn (3/2015 - 10/2020)

Đào Ngọc Dung

Đào Ngọc Dung

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Đinh Tiến Dũng

Đinh Tiến Dũng

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mai Tiến Dũng

Mai Tiến Dũng

Năm sinh: 1959

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Chí Dũng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phan Xuân Dũng

Phan Xuân Dũng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ; và Môi trường của Quốc hội

Trần Trí Dũng

Trần Trí Dũng

Năm sinh: 1959

Học vấn: Cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh (10/2015 - 10/2020); Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh (6/2016 - 11/2020)

Trịnh Đình Dũng

Trịnh Đình Dũng

Năm sinh: 1956

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ

Võ Văn Dũng

Võ Văn Dũng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Thường trực; Ban Nội chính Trung ương

Nguyễn Quang Dương

Nguyễn Quang Dương

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Lê Xuân Duy

Lê Xuân Duy

Năm sinh: 1962

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 2 (đã từ trần)

Phan Văn Giang

Phan Văn Giang

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng; Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Giàu

Năm sinh: 1957

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

Năm sinh: 1970

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Phạm Hồng Hà

Phạm Hồng Hà

Năm sinh: 1958

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Trần Hồng Hà

Trần Hồng Hà

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngô Đông Hải

Ngô Đông Hải

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Điện tử-Viễn thông, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Bùi Văn Hải

Bùi Văn Hải

Năm sinh: 1960

Học vấn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Tâm lý giáo dục

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (2/2015 - 10/2020)

Hoàng Trung Hải

Hoàng Trung Hải

Năm sinh: 1959

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư sau đại học về Hệ thống điện

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII

Nguyễn Đức Hải

Nguyễn Đức Hải

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách; của Quốc hội

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Năm sinh: 1970

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngô Thị Thanh Hằng

Ngô Thị Thanh Hằng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Sư phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; (1/2015 - 10/2020)

Nguyễn Mạnh Hiển

Nguyễn Mạnh Hiển

Năm sinh: 1960

Học vấn: Thạc sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (10/2015 - 10/2020)

Phùng Quốc Hiển

Phùng Quốc Hiển

Năm sinh: 1958

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính, Tín dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Văn Hiếu

Năm sinh: 1976

Học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Quận ủy Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Thị Minh Hoài

Bùi Thị Minh Hoài

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực; Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Lê Minh Hoan

Lê Minh Hoan

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp; và Phát triển nông thôn

Đoàn Minh Huấn

Đoàn Minh Huấn

Năm sinh: 1971

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vương Đình Huệ

Vương Đình Huệ

Năm sinh: 1957

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Hà Nội

Lữ Văn Hùng

Lữ Văn Hùng

Năm sinh: 1963

Học vấn: Đại học chuyên ngành Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Thạc sĩ Xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (10/2015 - 10/2020)

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Viễn thông vô tuyến

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Triết học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1964

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Lê Minh Hưng

Lê Minh Hưng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Thạc sĩ Chính sách công

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thuận Hữu

Thuận Hữu

Năm sinh: 1958

Học vấn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Biên tập báo Nhân Dân; Kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Đinh Thế Huynh

Đinh Thế Huynh

Năm sinh: 1953

Học vấn: Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva, Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng

Điểu K’ré

Điểu K’ré

Năm sinh: 1968

Học vấn: Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Thường trực; Ban Dân vận Trung ương

Y Thanh Hà Niê Kđăm

Y Thanh Hà Niê Kđăm

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Lê Minh Khái

Lê Minh Khái

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Kế toán kiểm toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Thanh tra Chính phủ

Nguyễn Đình Khang

Nguyễn Đình Khang

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đặng Quốc Khánh

Đặng Quốc Khánh

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Trần Việt Khoa

Trần Việt Khoa

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

Nguyễn Thế Kỷ

Nguyễn Thế Kỷ

Năm sinh: 1960

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Báo chí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Chẩu Văn Lâm

Chẩu Văn Lâm

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tô Lâm

Tô Lâm

Năm sinh: 1957

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

Đào Hồng Lan

Đào Hồng Lan

Năm sinh: 1971

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Hoàng Thị Thúy Lan

Hoàng Thị Thúy Lan

Năm sinh: 1966

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Hầu A Lềnh

Hầu A Lềnh

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngô Xuân Lịch

Ngô Xuân Lịch

Năm sinh: 1954

Học vấn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguyễn Hồng Lĩnh

Năm sinh: 1964

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Nguyễn Đức Lợi

Nguyễn Đức Lợi

Năm sinh: 1960

Học vấn: Cử nhân Văn học Tây Ban Nha

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Nguyễn Văn Lợi

Nguyễn Văn Lợi

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính công

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Lê Thành Long

Lê Thành Long

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Võ Minh Lương

Võ Minh Lương

Năm sinh: 1963

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Lê Trường Lưu

Lê Trường Lưu

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Đại học Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Uông Chu Lưu

Uông Chu Lưu

Năm sinh: 1955

Học vấn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Trương Thị Mai

Trương Thị Mai

Năm sinh: 1958

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Phan Văn Mãi

Phan Văn Mãi

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

Lâm Văn Mẫn

Lâm Văn Mẫn

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

Trần Thanh Mẫn

Trần Thanh Mẫn

Năm sinh: 1962

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Châu Văn Minh

Châu Văn Minh

Năm sinh: 1961

Học vấn: Giáo sư, Viện sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Viện Hàn lâm; Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phạm Bình Minh

Phạm Bình Minh

Năm sinh: 1959

Học vấn: Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Trần Bình Minh

Trần Bình Minh

Năm sinh: 1958

Học vấn: Kỹ sư Luyện kim

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Lại Xuân Môn

Lại Xuân Môn

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Giàng Páo Mỷ

Giàng Páo Mỷ

Năm sinh: 1963

Học vấn: Đại học An ninh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Bùi Văn Nam

Bùi Văn Nam

Năm sinh: 1955

Học vấn: Tiến sĩ chuyên ngành Luật, Đại học An ninh Nhân dân

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Phương Nam

Năm sinh: 1957

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Quân đội Nhân dân Việt Nam

Phạm Hoài Nam

Phạm Hoài Nam

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

Năm sinh: 1963

Học vấn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Nguyễn Văn Nên

Nguyễn Văn Nên

Năm sinh: 1957

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Thị Nga

Lê Thị Nga

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân

Năm sinh: 1954

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân sách nhà nước

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội

Nguyễn Thanh Nghị

Nguyễn Thanh Nghị

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Quân đội Nhân dân Việt Nam

Trương Quang Nghĩa

Trương Quang Nghĩa

Năm sinh: 1958

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (10/2017 - 10/2020)

Phùng Xuân Nhạ

Phùng Xuân Nhạ

Năm sinh: 1963

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thiện Nhân

Nguyễn Thiện Nhân

Năm sinh: 1953

Học vấn: Giáo sư Kinh tế, Tiến sĩ Điều khiểu học, Thạc sĩ Quản lý hành chính công

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; (5/2017-10/2020)

Hồ Văn Niên

Hồ Văn Niên

Năm sinh: 1975

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Nguyễn Hải Ninh

Nguyễn Hải Ninh

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Cao Đức Phát

Cao Đức Phát

Năm sinh: 1956

Học vấn: Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Thường trực; Ban Kinh tế Trung ương

Hồ Đức Phớc

Hồ Đức Phớc

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Kiểm toán Nhà nước

Lê Quốc Phong

Lê Quốc Phong

Năm sinh: 1978

Học vấn: Thạc sĩ Sinh học

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Đoàn Hồng Phong

Đoàn Hồng Phong

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Nguyễn Thành Phong

Nguyễn Thành Phong

Năm sinh: 1962

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Tòng Thị Phóng

Tòng Thị Phóng

Năm sinh: 1954

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Hạnh Phúc

Nguyễn Hạnh Phúc

Năm sinh: 1959

Học vấn: Kỹ sư Xây dựng công nghiệp và dân dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội

Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc

Năm sinh: 1954

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Võ Văn Phuông

Võ Văn Phuông

Năm sinh: 1960

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Châu Thị Mỹ Phương

Châu Thị Mỹ Phương

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tiền Giang

Trần Quang Phương

Trần Quang Phương

Năm sinh: 1961

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị

Hoàng Bình Quân

Hoàng Bình Quân

Năm sinh: 1959

Học vấn: Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

Bùi Nhật Quang

Bùi Nhật Quang

Năm sinh: 1975

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hoàng Đăng Quang

Hoàng Đăng Quang

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Toán, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Lê Hồng Quang

Lê Hồng Quang

Năm sinh: 1968

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chánh án Thường trực; Tòa án nhân dân tối cao

Lê Thanh Quang

Lê Thanh Quang

Năm sinh: 1960

Học vấn: Cử nhân Văn chương

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (9/2015 - 10/2019); Nghỉ chữa bệnh

Trần Đại Quang

Trần Đại Quang

Năm sinh: 1956

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (2/4/2016 - 21/9/2018)

Trần Lưu Quang

Trần Lưu Quang

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Thái Thanh Quý

Thái Thanh Quý

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Phạm Văn Rạnh

Phạm Văn Rạnh

Năm sinh: 1960

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Long An (10/2015 - 10/2020)

Trần Văn Rón

Trần Văn Rón

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Vũ Hải Sản

Vũ Hải Sản

Năm sinh: 1961

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Phan Văn Sáu

Phan Văn Sáu

Năm sinh: 1959

Học vấn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (10/2017 - 10/2020)

Bùi Thanh Sơn

Bùi Thanh Sơn

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

Lê Đình Sơn

Lê Đình Sơn

Năm sinh: 1960

Học vấn: Thạc sĩ Chính trị học ngành Xây dựng Đảng, Kỹ sư Nông nghiệp ngành Bảo vệ thực vật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (10/2015 - 10/2020)

Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thào Xuân Sùng

Thào Xuân Sùng

Năm sinh: 1958

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Đảng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Đỗ Tiến Sỹ

Đỗ Tiến Sỹ

Năm sinh: 1965

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Lê Vĩnh Tân

Lê Vĩnh Tân

Năm sinh: 1958

Học vấn: Kỹ sư Cơ khí nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm)

Đinh La Thăng

Đinh La Thăng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán

Chức vụ: Bị khai trừ khỏi Đảng (9/5/2018)

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

Năm sinh: 1973

Học vấn: Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Vũ Đại Thắng

Vũ Đại Thắng

Năm sinh: 1975

Học vấn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Huỳnh Chiến Thắng

Huỳnh Chiến Thắng

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Xuân Thắng

Nguyễn Xuân Thắng

Năm sinh: 1957

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sơn Minh Thắng

Sơn Minh Thắng

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1/2018 - 10/2020)

Lâm Thị Phương Thanh

Lâm Thị Phương Thanh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Nguyễn Đức Thanh

Nguyễn Đức Thanh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân ngành Toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu

Phạm Viết Thanh

Phạm Viết Thanh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Trần Sỹ Thanh

Trần Sỹ Thanh

Năm sinh: 1971

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Vũ Hồng Thanh

Vũ Hồng Thanh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Kỹ sư Cơ khí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Bùi Chí Thành

Bùi Chí Thành

Năm sinh: 1974

Học vấn: Cử nhân Nông học

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Lê Văn Thành

Lê Văn Thành

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy; Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Thành

Năm sinh: 1957

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Nguyễn Văn Thể

Nguyễn Văn Thể

Năm sinh: 1966

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Ngọc Thiện

Nguyễn Ngọc Thiện

Năm sinh: 1959

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đặng Thị Ngọc Thịnh

Đặng Thị Ngọc Thịnh

Năm sinh: 1959

Học vấn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Lịch sử

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam

Võ Văn Thưởng

Võ Văn Thưởng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Thạc sĩ Triết học

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Lê Thị Thủy

Lê Thị Thủy

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Nguyễn Xuân Tiến

Nguyễn Xuân Tiến

Năm sinh: 1958

Học vấn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (10/2015 - 10/2020)

Bùi Văn Tỉnh

Bùi Văn Tỉnh

Năm sinh: 1958

Học vấn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (9/2015 - 10/2020)

Trần Quốc Tỏ

Trần Quốc Tỏ

Năm sinh: 1962

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Nguyễn Khắc Toàn

Nguyễn Khắc Toàn

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Phạm Thị Thanh Trà

Phạm Thị Thanh Trà

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Ban Tổ chức Trung ương; Thứ trưởng Bộ Nội Vụ

Phan Đình Trạc

Phan Đình Trạc

Năm sinh: 1958

Học vấn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Dương Văn Trang

Dương Văn Trang

Năm sinh: 1961

Học vấn: Đại học Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Lê Minh Trí

Lê Minh Trí

Năm sinh: 1960

Học vấn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng

Năm sinh: 1944

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Mai Trực

Mai Trực

Năm sinh: 1957

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đào Việt Trung

Đào Việt Trung

Năm sinh: 1959

Học vấn: Cử nhân Quan hệ quốc tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Lê Hoài Trung

Lê Hoài Trung

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Trần Quốc Trung

Trần Quốc Trung

Năm sinh: 1960

Học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Cần Thơ (10/2015 - 9/2020)

Bế Xuân Trường

Bế Xuân Trường

Năm sinh: 1957

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trần Cẩm Tú

Trần Cẩm Tú

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trương Minh Tuấn

Trương Minh Tuấn

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Chính trị học

Chức vụ: Bị khai trừ khỏi Đảng 11/10/2019

Lê Quang Tùng

Lê Quang Tùng

Năm sinh: 1971

Học vấn: Kỹ sư cơ khí giao thông

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Sử học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (10/2015 - 10/2020)

Trần Văn Túy

Trần Văn Túy

Năm sinh: 1957

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (kiêm nhiệm)

Đỗ Bá Tỵ

Đỗ Bá Tỵ

Năm sinh: 1954

Học vấn: Đại học - Chỉ huy tham mưu

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Đại tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Bùi Thị Quỳnh Vân

Bùi Thị Quỳnh Vân

Năm sinh: 1974

Học vấn: Thạc sĩ Lý luận Văn học

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Huỳnh Tấn Việt

Huỳnh Tấn Việt

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý nhà nước, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Võ Trọng Việt

Võ Trọng Việt

Năm sinh: 1957

Học vấn: Đại học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng; và An ninh của Quốc hội

Nguyễn Đắc Vinh

Nguyễn Đắc Vinh

Năm sinh: 1972

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương

Triệu Tài Vinh

Triệu Tài Vinh

Năm sinh: 1968

Học vấn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Lê Huy Vịnh

Lê Huy Vịnh

Năm sinh: 1961

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Chí Vịnh

Nguyễn Chí Vịnh

Năm sinh: 1957

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Văn Vịnh

Nguyễn Văn Vịnh

Năm sinh: 1960

Học vấn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (9/2015 -10/2020)

Lê Quý Vương

Lê Quý Vương

Năm sinh: 1956

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân An ninh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trần Quốc Vượng

Trần Quốc Vượng

Năm sinh: 1953

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

Võ Thị Ánh Xuân

Võ Thị Ánh Xuân

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Sư phạm Hóa học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang