1930
Trần Phú
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam
1935
Lê Hồng Phong
Đại hội Đảng lần thứ I
Chống đế quốc, chống chiến tranh
I
1951
Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng lần thứ II
Kháng chiến, kiến quốc
II
1960
Lê Duẩn
Đại hội Đảng lần thứ III
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà
III
1976
Lê Duẩn
Đại hội Đảng lần thứ IV
Hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
IV
1982
Lê Duẩn
Đại hội Đảng lần thứ V
Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
V
1986
Nguyễn Văn Linh
Đại hội Đảng lần thứ VI
Quyết tâm đổi mới
VI
1991
Đỗ Mười
Đại hội Đảng lần thứ VII
Tiếp tục công cuộc đổi mới đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa
VII
1996
Đỗ Mười
Đại hội Đảng lần thứ VIII
Tiếp tục đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
VIII
2001
Nông Đức Mạnh
Đại hội Đảng lần thứ IX
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
IX
2006
Nông Đức Mạnh
Đại hội Đảng lần thứ X
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
X
2011
Nguyễn Phú Trọng
Đại hội Đảng lần thứ XI
Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước
XI
2016
Nguyễn Phú Trọng
Đại hội Đảng lần thứ XII
Tăng cường xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh
XII
2021
Nguyễn Phú Trọng
Đại hội Đảng lần thứ XIII
Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển
XIII
200 người
Dương Văn An

Dương Văn An

Năm sinh: 1971

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế học, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Khoa học Địa lý

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Nguyễn Hoài Anh

Nguyễn Hoài Anh

Năm sinh: 1977

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Chu Ngọc Anh

Chu Ngọc Anh

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Vật lý lý thuyết, Kỹ sư Vật lý chất rắn

Chức vụ: Bị khai trừ khỏi Đảng ngày 6/6/2022

Nguyễn Doãn Anh

Nguyễn Doãn Anh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nguyễn Thúy Anh

Nguyễn Thúy Anh

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Luật và hành chính công

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

Năm sinh: 1964

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại giao

Lê Hải Bình

Lê Hải Bình

Năm sinh: 1977

Học vấn: Phó Giáo sư Chính trị học, Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Đỗ Thanh Bình

Đỗ Thanh Bình

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Dương Thanh Bình

Dương Thanh Bình

Năm sinh: 1961

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nguyễn Hòa Bình

Nguyễn Hòa Bình

Năm sinh: 1958

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Bùi Minh Châu

Bùi Minh Châu

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ

Lê Tiến Châu

Lê Tiến Châu

Năm sinh: 1969

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Đỗ Văn Chiến

Đỗ Văn Chiến

Năm sinh: 1962

Học vấn: Kỹ sư Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hoàng Xuân Chiến

Hoàng Xuân Chiến

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Hoàng Duy Chinh

Hoàng Duy Chinh

Năm sinh: 1968

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Mai Văn Chính

Mai Văn Chính

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Phạm Minh Chính

Phạm Minh Chính

Năm sinh: 1958

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Võ Chí Công

Võ Chí Công

Năm sinh: 1979

Học vấn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng

Nguyễn Tân Cương

Nguyễn Tân Cương

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bùi Văn Cường

Bùi Văn Cường

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Lương Cường

Lương Cường

Năm sinh: 1957

Học vấn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thư

Ngô Chí Cường

Ngô Chí Cường

Năm sinh: 1967

Học vấn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường

Năm sinh: 1973

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Phú Cường

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính Công nghiệp

Phan Việt Cường

Phan Việt Cường

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng (1/2021 - 1/2024); Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam (7/2019 - 1/2024)

Trần Quốc Cường

Trần Quốc Cường

Năm sinh: 1961

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Toán ứng dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Vũ Đức Đam

Vũ Đức Đam

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Kỹ sư Điện tử-tin học

Nguyễn Văn Danh

Nguyễn Văn Danh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân Luật hành chính, Trung cấp Kế toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Huỳnh Thành Đạt

Huỳnh Thành Đạt

Năm sinh: 1962

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Hồng Diên

Nguyễn Hồng Diên

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương

Nguyễn Khắc Định

Nguyễn Khắc Định

Năm sinh: 1964

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Lương Quốc Đoàn

Lương Quốc Đoàn

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Nguyễn Quốc Đoàn

Nguyễn Quốc Đoàn

Năm sinh: 1975

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Nguyễn Hữu Đông

Nguyễn Hữu Đông

Năm sinh: 1972

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Đào Ngọc Dung

Đào Ngọc Dung

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Đinh Tiến Dũng

Đinh Tiến Dũng

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hồ Quốc Dũng

Hồ Quốc Dũng

Năm sinh: 1966

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

Hoàng Trung Dũng

Hoàng Trung Dũng

Năm sinh: 1971

Học vấn: Tiến sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ Văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Chí Dũng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Võ Văn Dũng

Võ Văn Dũng

Năm sinh: 1960

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Nguyễn Văn Được

Nguyễn Văn Được

Năm sinh: 1968

Học vấn: Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

Nguyễn Quang Dương

Nguyễn Quang Dương

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Phạm Đại Dương

Phạm Đại Dương

Năm sinh: 1974

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Bùi Thế Duy

Bùi Thế Duy

Năm sinh: 1978

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đỗ Đức Duy

Đỗ Đức Duy

Năm sinh: 1970

Học vấn: Thạc sĩ Xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Nguyễn Văn Gấu

Nguyễn Văn Gấu

Năm sinh: 1967

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Phan Văn Giang

Phan Văn Giang

Năm sinh: 1960

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học quân sự

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Vũ Mạnh Hà

Vũ Mạnh Hà

Năm sinh: 1979

Học vấn: Tiến sĩ Y Khoa

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

Năm sinh: 1970

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học, Cử nhân Tâm lý giáo dục

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trần Hồng Hà

Trần Hồng Hà

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt Nam

Vũ Hải Hà

Vũ Hải Hà

Năm sinh: 1969

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nguyễn Long Hải

Nguyễn Long Hải

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Lê Khánh Hải

Lê Khánh Hải

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Chính trị

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Ngô Đông Hải

Ngô Đông Hải

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Điện tử-Viễn thông, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Nguyễn Đức Hải

Nguyễn Đức Hải

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải

Năm sinh: 1970

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Nguyễn Tiến Hải

Nguyễn Tiến Hải

Năm sinh: 1965

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

Tôn Ngọc Hạnh

Tôn Ngọc Hạnh

Năm sinh: 1980

Học vấn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nguyễn Văn Hiền

Nguyễn Văn Hiền

Năm sinh: 1967

Học vấn: Cử nhân Khoa học quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Văn Hiếu

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Trung cấp Quản lý nhà nước

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Bùi Thị Minh Hoài

Bùi Thị Minh Hoài

Năm sinh: 1965

Học vấn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Lê Minh Hoan

Lê Minh Hoan

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng

Năm sinh: 1968

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

U Huấn

U Huấn

Năm sinh: 1980

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

Đoàn Minh Huấn

Đoàn Minh Huấn

Năm sinh: 1971

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Vương Đình Huệ

Vương Đình Huệ

Năm sinh: 1957

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Trịnh Việt Hùng

Trịnh Việt Hùng

Năm sinh: 1977

Học vấn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Lê Quốc Hùng

Lê Quốc Hùng

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chức vụ: Ủy viên trung ương Đảng; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lữ Văn Hùng

Lữ Văn Hùng

Năm sinh: 1963

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Viễn thông Vô tuyến

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1964

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Triết học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đỗ Trọng Hưng

Đỗ Trọng Hưng

Năm sinh: 1971

Học vấn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Lê Minh Hưng

Lê Minh Hưng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Thạc sĩ Chính sách công

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Trần Tiến Hưng

Trần Tiến Hưng

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính tiền tệ, Cử nhân Tài chính-Tín dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bùi Quang Huy

Bùi Quang Huy

Năm sinh: 1977

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

Năm sinh: 1966

Học vấn: Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Điểu K’ré

Điểu K’ré

Năm sinh: 1968

Học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng (đến 2/10/2023); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông

Y Thanh Hà Niê Kđăm

Y Thanh Hà Niê Kđăm

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Lê Minh Khái

Lê Minh Khái

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Đình Khang

Nguyễn Đình Khang

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đặng Quốc Khánh

Đặng Quốc Khánh

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trần Việt Khoa

Trần Việt Khoa

Năm sinh: 1965

Học vấn: Tiến sĩ Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

Nguyễn Xuân Ký

Nguyễn Xuân Ký

Năm sinh: 1972

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống, Cử nhân Khoa học-Môi trường

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Chẩu Văn Lâm

Chẩu Văn Lâm

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tô Lâm

Tô Lâm

Năm sinh: 1957

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

Đào Hồng Lan

Đào Hồng Lan

Năm sinh: 1971

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Y tế

Hoàng Thị Thúy Lan

Hoàng Thị Thúy Lan

Năm sinh: 1966

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 20/3/2024

Hầu A Lềnh

Hầu A Lềnh

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Nguyễn Hồng Lĩnh

Nguyễn Hồng Lĩnh

Năm sinh: 1964

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Nguyễn Văn Lợi

Nguyễn Văn Lợi

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính công

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Nguyễn Phi Long

Nguyễn Phi Long

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giao thông vận tải

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Lê Thành Long

Lê Thành Long

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Thanh Long

Năm sinh: 1966

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Y học

Chức vụ: Bị khai trừ khỏi Đảng ngày 6/6/2022

Võ Minh Lương

Võ Minh Lương

Năm sinh: 1963

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Lê Trường Lưu

Lê Trường Lưu

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Trương Thị Mai

Trương Thị Mai

Năm sinh: 1958

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III (4/2021 - 5/2024); Thường trực Ban Bí thư: Khóa XIII (3/2023 - 5/2024)

Phan Văn Mãi

Phan Văn Mãi

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Lâm Văn Mẫn

Lâm Văn Mẫn

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

Trần Thanh Mẫn

Trần Thanh Mẫn

Năm sinh: 1962

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam

Lê Quang Mạnh

Lê Quang Mạnh

Năm sinh: 1974

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Châu Văn Minh

Châu Văn Minh

Năm sinh: 1961

Học vấn: Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ ngành Hóa

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lê Quốc Minh

Lê Quốc Minh

Năm sinh: 1969

Học vấn: Cử nhân Anh văn, Cử nhân Báo chí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Phạm Bình Minh

Phạm Bình Minh

Năm sinh: 1959

Học vấn: Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao

Trần Hồng Minh

Trần Hồng Minh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Tiến sĩ Kỹ thuật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Lại Xuân Môn

Lại Xuân Môn

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, thạc sĩ Kinh tế học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

Hồ Văn Mừng

Hồ Văn Mừng

Năm sinh: 1977

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giàng Páo Mỷ

Giàng Páo Mỷ

Năm sinh: 1963

Học vấn: Đại học An ninh

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Phạm Hoài Nam

Phạm Hoài Nam

Năm sinh: 1967

Học vấn: Kỹ sư Hàng hải

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

Năm sinh: 1963

Học vấn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

Chức vụ: Bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025

Nguyễn Văn Nên

Nguyễn Văn Nên

Năm sinh: 1957

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Thị Nga

Hà Thị Nga

Năm sinh: 1969

Học vấn: Cử nhân Ngữ Văn

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Lê Thị Nga

Lê Thị Nga

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nguyễn Thanh Nghị

Nguyễn Thanh Nghị

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyễn Hữu Nghĩa

Nguyễn Hữu Nghĩa

Năm sinh: 1972

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bùi Văn Nghiêm

Bùi Văn Nghiêm

Năm sinh: 1966

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học chính trị, Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Trần Thanh Nghiêm

Trần Thanh Nghiêm

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Nguyễn Duy Ngọc

Nguyễn Duy Ngọc

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Nguyễn Quang Ngọc

Nguyễn Quang Ngọc

Năm sinh: 1968

Học vấn: Cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

Thái Đại Ngọc

Thái Đại Ngọc

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5

Phan Như Nguyện

Phan Như Nguyện

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu

Hồ Văn Niên

Hồ Văn Niên

Năm sinh: 1975

Học vấn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Nguyễn Hải Ninh

Nguyễn Hải Ninh

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Hồ Đức Phớc

Hồ Đức Phớc

Năm sinh: 1963

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đặng Xuân Phong

Đặng Xuân Phong

Năm sinh: 1972

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Đoàn Hồng Phong

Đoàn Hồng Phong

Năm sinh: 1963

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Thanh tra Chính phủ

Lê Quốc Phong

Lê Quốc Phong

Năm sinh: 1978

Học vấn: Thạc sĩ Sinh học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Nguyễn Thành Phong

Nguyễn Thành Phong

Năm sinh: 1962

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc

Năm sinh: 1954

Học vấn: Cử nhân Kinh tế

Trần Quang Phương

Trần Quang Phương

Năm sinh: 1961

Học vấn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Vũ Hải Quân

Vũ Hải Quân

Năm sinh: 1974

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Đức Quận

Trần Đức Quận

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng (từ 31/1/2024)

Bùi Nhật Quang

Bùi Nhật Quang

Năm sinh: 1975

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hoàng Đăng Quang

Hoàng Đăng Quang

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Toán, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Lê Hồng Quang

Lê Hồng Quang

Năm sinh: 1968

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Lê Ngọc Quang

Lê Ngọc Quang

Năm sinh: 1974

Học vấn: Cử nhân Báo chí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Lương Tam Quang

Lương Tam Quang

Năm sinh: 1965

Học vấn: Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trần Lưu Quang

Trần Lưu Quang

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Quảng

Năm sinh: 1969

Học vấn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Thái Thanh Quý

Thái Thanh Quý

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết

Năm sinh: 1966

Học vấn: Cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trần Văn Rón

Trần Văn Rón

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Vũ Hải Sản

Vũ Hải Sản

Năm sinh: 1961

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bùi Thanh Sơn

Bùi Thanh Sơn

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Nguyễn Kim Sơn

Nguyễn Kim Sơn

Năm sinh: 1966

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn

Năm sinh: 1961

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Đỗ Tiến Sỹ

Đỗ Tiến Sỹ

Năm sinh: 1965

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Sư phạm Toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Nguyễn Thành Tâm

Nguyễn Thành Tâm

Năm sinh: 1974

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế ngành Chính sách công, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Dương Văn Thái

Dương Văn Thái

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Lê Đức Thái

Lê Đức Thái

Năm sinh: 1967

Học vấn: Cử nhân Biên phòng

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Nguyễn Hồng Thái

Nguyễn Hồng Thái

Năm sinh: 1969

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Tư lệnh Quân khu I

Phạm Xuân Thăng

Phạm Xuân Thăng

Năm sinh: 1966

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Khoa học Hóa học

Chức vụ: Bị khai trừ ra khỏi Đảng từ 03/10/2022

Huỳnh Chiến Thắng

Huỳnh Chiến Thắng

Năm sinh: 1965

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Trường Thắng

Nguyễn Trường Thắng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Tư lệnh Quân Khu 7

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

Năm sinh: 1973

Học vấn: Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Nguyễn Xuân Thắng

Nguyễn Xuân Thắng

Năm sinh: 1957

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương;

Phạm Tất Thắng

Phạm Tất Thắng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật học, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Trần Đức Thắng

Trần Đức Thắng

Năm sinh: 1973

Học vấn: Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Vũ Đại Thắng

Vũ Đại Thắng

Năm sinh: 1975

Học vấn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Lâm Thị Phương Thanh

Lâm Thị Phương Thanh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Nguyễn Đức Thanh

Nguyễn Đức Thanh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Cử nhân ngành Toán

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

Năm sinh: 1967

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Phạm Viết Thanh

Phạm Viết Thanh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trần Sỹ Thanh

Trần Sỹ Thanh

Năm sinh: 1971

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Vũ Hồng Thanh

Vũ Hồng Thanh

Năm sinh: 1962

Học vấn: Kỹ sư Cơ khí

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Lê Văn Thành

Lê Văn Thành

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (4/2021 - 8/2023)

Nghiêm Xuân Thành

Nghiêm Xuân Thành

Năm sinh: 1969

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Nguyễn Văn Thể

Nguyễn Văn Thể

Năm sinh: 1966

Học vấn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Lê Đức Thọ

Lê Đức Thọ

Năm sinh: 1970

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân

Chức vụ: Bị kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (từ 2/10/2023)

Võ Văn Thưởng

Võ Văn Thưởng

Năm sinh: 1970

Học vấn: Thạc sĩ Triết học

Lê Thị Thủy

Lê Thị Thủy

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam

Trần Quốc Tỏ

Trần Quốc Tỏ

Năm sinh: 1962

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Lê Tấn Tới

Lê Tấn Tới

Năm sinh: 1969

Học vấn: Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội

Y Vinh Tơr

Y Vinh Tơr

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Lâm nghiệp

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Phạm Thị Thanh Trà

Phạm Thị Thanh Trà

Năm sinh: 1964

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

Phan Đình Trạc

Phan Đình Trạc

Năm sinh: 1958

Học vấn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Dương Văn Trang

Dương Văn Trang

Năm sinh: 1961

Học vấn: Đại học Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum

Lê Minh Trí

Lê Minh Trí

Năm sinh: 1960

Học vấn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Lương Nguyễn Minh Triết

Lương Nguyễn Minh Triết

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư Công nghệ Silicat

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Phú Trọng

Năm sinh: 1944

Học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn

Chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Lê Hoài Trung

Lê Hoài Trung

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

Nguyễn Đình Trung

Nguyễn Đình Trung

Năm sinh: 1973

Học vấn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật tư pháp

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Trần Cẩm Tú

Trần Cẩm Tú

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Vương Quốc Tuấn

Vương Quốc Tuấn

Năm sinh: 1977

Học vấn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý Quản lý giáo dục; Cử nhân khoa học Quản lý xã hội

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

Ngô Văn Tuấn

Ngô Văn Tuấn

Năm sinh: 1971

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Kiểm toán Nhà nước

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Năm sinh: 1979

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Phạm Gia Túc

Phạm Gia Túc

Năm sinh: 1965

Học vấn: Thạc sĩ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Hoàng Thanh Tùng

Hoàng Thanh Tùng

Năm sinh: 1966

Học vấn: Thạc sĩ Luật học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Lê Quang Tùng

Lê Quang Tùng

Năm sinh: 1971

Học vấn: Kỹ sư Cơ khí giao thông

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Nguyễn Thị Tuyến

Nguyễn Thị Tuyến

Năm sinh: 1971

Học vấn: Tiến sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Bùi Thị Quỳnh Vân

Bùi Thị Quỳnh Vân

Năm sinh: 1974

Học vấn: Thạc sĩ Lý luận Văn học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Mùa A Vảng

Mùa A Vảng

Năm sinh: 1983

Học vấn: Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chuyên ngành Khuyến nông

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Huỳnh Quốc Việt

Huỳnh Quốc Việt

Năm sinh: 1976

Học vấn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành kỹ thuật công trình

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Huỳnh Tấn Việt

Huỳnh Tấn Việt

Năm sinh: 1962

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý nhà nước, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (10/2020 - 10/2022)

Nguyễn Đắc Vinh

Nguyễn Đắc Vinh

Năm sinh: 1972

Học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Lê Huy Vịnh

Lê Huy Vịnh

Năm sinh: 1961

Học vấn: Tiến sĩ Quân sự

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguyễn Minh Vũ

Nguyễn Minh Vũ

Năm sinh: 1976

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Quan hệ quốc tế

Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao

Võ Thị Ánh Xuân

Võ Thị Ánh Xuân

Năm sinh: 1970

Học vấn: Cử nhân Sư phạm Hóa học

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam