Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Lê Quang Huy

Ngày sinh: 19/9/1966

Ngày vào Đảng: 10/9/1999

Quê quán: xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1989 - 12/1990: Cán bộ kỹ thuật Công ty xây dựng số 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/1991 - 12/1992: Chuyên viên kỹ thuật phần mềm, Công ty Ứng dụng Toán Tin học và Xây dựng, Hội Xây dựng Việt Nam

- 1/1993 - 5/1995: Chuyên viên kỹ thuật máy tính, Văn phòng Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Hồng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- 6/1995 - 5/1996: Chuyên viên kỹ thuật máy tính, Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin, Văn phòng Chính phủ

- 6/1996 - 7/2007: Chuyên viên, Trưởng phòng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng

- 8/2007 - 6/2011: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII

- 7/2011 - 2/2014: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII

- 3/2014 - 10/2015: Ban Bí thư điều động, luân chuyển đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII

- 10/2015 - 10/2017: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII, XIV

- 1/11/2017: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 446/NQ-UBTVQH14 ngày 31/10/2017 về việc điều động, phê chuẩn đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội từ ngày 1/11/2017

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.