Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Kim Sơn

Ngày sinh: 18/11/1966

Ngày vào Đảng: 26/12/2000

Quê quán: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 4/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1985 - 6/1990: Sinh viên Khoa Ngữ văn (chuyên ngành Hán Nôm) tại ĐH Tổng hợp Hà Nội

- 7/1990 - 3/1991: Học ngoại ngữ

- 4/1991 - 12/1992: Giảng viên Khoa Ngữ văn, Nghiên cứu sinh ngành Ngữ văn (chuyên ngành Văn học Việt Nam) tại ĐH Tổng hợp Hà Nội; Ủy viên Thường vụ Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (từ 9/1991)

- 1/1993 - 2/1999: Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV thuộc ĐHQGHN; Nghiên cứu sinh ngành Ngữ văn (đến 4/1996)

- 3/1999 - 3/2002: Giảng viên Khoa Văn học, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH KHXH&NV; Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN

- 4/2002 - 3/2003: PGĐ Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH KHXH&NV; Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN

- 4/2003 - 4/2006: Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Giám đốc  Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV; Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường ĐH KHXH&NV, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHQGHN (đến 12/2003)

- 5/2006 - 5/2007: Trưởng Phòng Đào tạo, Giám đốc  Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV

- 6/2007 - 5/2008: Học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yenching

- 6/2008 - 10/2009: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Giảng viên Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV

- 11/2009 - 7/2010: Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc  Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH KHXH&NV (từ 6/2010)

- 8/2010 - 12/2011: Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV

- 1/2012 - 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN

- 2/2016 - 6/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN

- 6/2016 - 9/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN

- 9/2016 - 1/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông (từ 2/2017)

- 1/2019 - 1/2021: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQGHN; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.