Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Bùi Thị Quỳnh Vân

Ngày sinh: 2/1/1974

Ngày vào Đảng: 22/6/1999

Quê quán: phường Trần phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận Văn học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 11/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

- 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

- 4/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

- 8/2020: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 21/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.