Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Nguyễn Thanh Nghị

Ngày sinh: 12/8/1976

Quê quán: phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII
- Thứ trưởng Bộ Xây dựng
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2006: Giảng viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

- 2008: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 11/2011: Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- 3/2014: Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015. HĐND tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/10/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1518/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.