Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Đoàn Minh Huấn

Ngày sinh: 3/4/1971

Ngày vào Đảng: 16/5/1995

Quê quán: xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (từ 31/3/2023)
- Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (7/2017 - 3/2023)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 3/2016: Giảng viên; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 3/2016 - 9/2016: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

- 9/2016 - 7/2017: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phụ trách Tạp chí Cộng sản

- 7/2017 - 3/2023: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/3/2023: Bộ Chính trị công bố Quyết định số 816-QĐNS/TW ngày 30/3/2023, quyết định đồng chí thôi giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, điều động, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.