Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/5/1958

Ngày vào Đảng: 14/10/1981

Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII (từ 4/2021)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
- Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng
- Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1975 - 10/1980: Học viên Trường Trung cấp Công an Hải Phòng (đến 9/1975); Sinh viên, Tiểu đội trưởng, Đại học An ninh nhân dân

- 11/1980 - 9/1987: Đội trưởng Văn phòng Công an huyện Tam Kỳ; Phó Văn phòng Tổng hợp, Phó Trưởng phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

- 10/1987 - 5/1999: Nghiên cứu sinh tại Liên Xô (đến 12/1991); Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Đấu tranh án công nghiệp; Cục Cảnh sát kinh tế (C15), Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục C15, Bộ Công an

- 6/1999 - 1/2006: Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Cục C15; Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát; Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an

- 2/2006 - 4/2008: Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng, Bí thư Đảng ủy Cục C37, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Thiếu tướng (4/2007)

- 4/2008 - 7/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (đến 5/2010); Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ 6/2010); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (1/2011); Đại biểu Quốc hội khóa XIII (7/2011)

- 7/2011 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016 - 1/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 1/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng (từ 9/4/2016), Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 26/7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV,  tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).