Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Nguyễn Văn Quảng

Ngày sinh: 23/8/1969

Ngày vào Đảng: 4/1/1994

Quê quán: xã Gia Lộc, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 8/2012: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

- 8/2012: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

- 9/2014: Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 5), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 5/2015: Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện phúc thẩm 3)

- 6/2015: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 9/2015: Thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

- 6/2017: Điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam

- 9/2018: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 16/10/2018: Được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kì 2015-2020

- 12/2019: Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 21/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.