Ủy viên Bộ Chính trị
Thường trực Ban Bí thư

Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970

Ngày vào Đảng: 18/11/1993

Quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Thường trực Ban Bí thư: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1992: Sinh viên ngành triết học tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn trường

- 1993: Phó ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm Trưởng ban

- 1995: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

- 1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

- 2000: Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

- 2002: Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

- 2003: Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh

- 2004: Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

- 10/2006: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 1/2007: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 7/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 8/2011 - 4/2014: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 4/2014 - 10/2015: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 2/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị được phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

- 2/2016: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- 1/2021: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII

- 5/2/2021: Bộ Chính trị phân công đồng chí tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng và giữ chức Thường trực Ban Bí thư.