Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Hầu A Lềnh

Ngày sinh: 22/6/1973

Ngày vào Đảng: 18/1/1994

Quê quán: xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Dân tộc: Mông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI (dự khuyết), XII, XIII
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (từ 4/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1986 - 2/1991: Được tuyển dụng vào học thiếu sinh quân tại Trường Quân sự Ấp Bắc, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Trường Quân sự tỉnh Yên Bái)

- 3/1991 - 7/1995: Học viên Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự

- 8/1995 - 7/2000: Trợ lý nghiệp vụ Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

- 8/2000 - 2/2001: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai

- 3/2001 - 5/2004: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Lào Cai

- 6/2004 - 4/2006: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai, Đại biểu HĐND huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2004-2009

- 5/2006 - 3/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 4/2010 - 9/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 10/2010 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai

- 1/2011 - 7/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai

- 8/2015 - 9/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV

- 10/2015 - 2/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 3/2016 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 1/2018 - 9/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

- 10/2019 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

- 1/2021 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.