Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4

Nguyễn Doãn Anh

Ngày sinh: 10/10/1967

Ngày vào Đảng: 3/4/1987

Quê quán: xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2011: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

- 6/2015: Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

- 11/2018: Tư lệnh Quân khu 4

- 6/2019: Được thăng hàm Trung tướng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.