Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Lê Tiến Châu

Ngày sinh: 5/10/1969

Ngày vào Đảng: 7/1/1998

Quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Thành ủy Hải Phòng (từ 1/2023)
- Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (6/2021 - 1/2023)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1994 - 12/2009: Giảng viên, Bí thư Đoàn, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2010 - 4/2013: Chuyên viên rồi Chuyên viên chính, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng-Phó trưởng Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng-Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

- 5/2013 - 8/2014: Chuyên viên cao cấp, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

- 9/2014 - 2/2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

- 2/2015 - 1/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp

- 1/2016 - 6/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

- 6/2016 - 3/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

- 3/2018 - 5/2018: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

- 5/2018 - 8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 8/2020- 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 11/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

- 2/2021 - 5/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

- 6/2021 - 1/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 1/2023 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.