Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Lê Tiến Châu

Ngày sinh: 5/10/1969

Ngày vào Đảng: 7/1/1998

Quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1994-2009: Giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

- 2010: Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp, kiêm nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường Trung cấp luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (từ 8/2010)

- 2012: Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, sau đó là Cục trưởng Cục Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp

- 9/2014: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp

- 1/2016: Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội

- 6/2016: Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- 16/3/2018: Ban Bí thư phân công, điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 17/4/2018: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 19/8/2020: Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 13/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.