Ủy viên Trung ương Đảng
Thiếu tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

Nguyễn Văn Hiền

Ngày sinh: 22/2/1967

Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Thiếu tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (từ 5/2023)
- Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân (6/2020 - 5/2023)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2018: Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không - Không quân

- 2018: Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

- 6/2020: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân

- 5/2023: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.