Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đoàn Hồng Phong

Ngày sinh: 2/1/1963

Ngày vào Đảng: 30/12/1993

Quê quán: thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1986 - 10/1990: Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh

- 10/1990 - 10/1995: Cán bộ Cục Thuế tỉnh Nam Hà

- 10/1995 - 3/1997: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục Quản lý doanh nghiệp Nam Hà

- 3/1997 - 10/1999: Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục Quản lý doanh nghiệp Nam Hà

- 10/1999 - 8/2001: Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Nam Định (Do sáp nhập cơ quan)

- 8/2001 - 3/2002: Phó Trưởng phòng Ngân sách xã, Sở Tài chính Nam Định

- 3/2002 - 6/2003: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định

- 6/2003 - 11/2005: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định

- 11/2005 - 7/2008: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định

- 7/2008 - 12/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định

- 12/2009 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

- 9/2010 - 7/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016

- 7/2014 - 9/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 25/9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.