Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Bùi Thanh Sơn

Ngày sinh: 16/10/1962

Ngày vào Đảng: 11/6/1986

Quê quán: phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2020-2025)
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1985 - 4/1987: Vào ngành Ngoại giao (2/1985), nhập ngũ (2/1985 -4/1987)

- 5/1987 - 8/1991: Được tiếp nhận về Bộ Ngoại giao (5/1987); điều động về Học viện Quan hệ quốc tế (9/1987 -8/1991), đi học tiếng Nhật tại Nhật Bản (9/1988 - 12/1989)

- 9/1991 - 6/1993: Học Thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Mỹ

- 6/1993 - 3/1996: Chuyên viên, Trưởng Ban nghiên cứu Âu-Mỹ, Chánh Văn phòng, Tập sự Phó Vụ trưởng Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 3/1996 - 2/2000: Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Học viện Quan hệ quốc tế; Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Đối ngoại Trung ương

- 3/2000 - 7/2003: Tham tán Công sứ, Người thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

- 8/2003 - 8/2007: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao

- 8/2007 - 9/2008: Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Ngoại giao

- 9/2008 - 11/2009: Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại; Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Ngoại giao (từ 5/2009: thôi kiêm Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại)

- 11/2009 - 1/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (từ 7/2015 là Bí thư Đảng ủy Bộ; từ 10/2015 là Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương)

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ (Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ từ 7/2016), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Thứ trưởng Thường trực từ 7/2016), Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên BTV Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 11/8/2020 được bầu lại là Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025. ĐBQH khóa XIV từ 7/2016

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng

- 8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoai giao.