Ủy viên Trung ương Đảng
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

Bùi Thanh Sơn

Ngày sinh: 16/10/1962

Ngày vào Đảng: 1/6/1986

Quê quán: phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1987: Cán bộ nghiên cứu tại Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 3/1996: Lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí Phó ban rồi Trưởng ban Âu - Mỹ, Chánh Văn phòng, Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 3/1996 - 1/2000: Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao

- 3/2000 - 7/2003: Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước Cộng hòa Singapore

- 7/2003 - 9/2008: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Chính sách Đối ngoại

- 9/2008 - 11/2009: Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao

- 9/2008 - 6/2012: Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU)

- 11/2009 - nay: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, sau là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

- 11/2010: Ủy viên Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

- 9/2011: Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015

- 3/2015: Ủy viên kiêm Tổng thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.