Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Đỗ Thanh Bình

Ngày sinh: 15/3/1967

Ngày vào Đảng: 19/9/1990

Quê quán: xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1983 - 4/1992: Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận; cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy; cán bộ Ban Tuyên huấn-Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 5/1992 - 9/1994: Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 10/1994 - 12/2001: Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 01/2002 - 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 11/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 9/2010 - 10/2012: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

- 11/2012 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang

- 10/2015 - 6/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang

- 7/2018 - 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2020 - 16/10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021

- 16/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.