Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Phạm Đại Dương

Ngày sinh: 6/2/1974

Ngày vào Đảng: 15/11/2005

Quê quán: phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2015: Công tác tại Công ty cổ phần bất động sản TOGI; cán bộ, phụ trách và sau đó đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư khu công nghệ cao Hòa Lạc; Phó Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc rồi Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc

- 10/2015: Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ

- 1/8/2018: Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 8/8/2018: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 (đến 11/2020)

- 19/8/2020: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 14/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.