Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Phạm Đại Dương

Ngày sinh: 6/2/1974

Ngày vào Đảng: 15/11/2005

Quê quán: phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và Công nghệ, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1994 - 8/2000: Giám đốc Kinh doanh, Công ty cổ phần Bất động sản TOGI

- 9/2000 - 8/2001: Học tiếng Anh tại Trường Đại học Waikato, thành phố Auckland, New Zealand

- 9/2001 - 8/2002: Cán bộ hợp đồng tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 9/2002 - 6/2003: Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 7/2003 - 1/2004: Phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 2/2004 - 1/2006: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 2/2006 - 2/2007: Trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 3/2007 - 3/2013: Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 2011 - 3/2013: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 3/2013: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bí thư chi bộ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 4/2013 - 9/2015: Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 10/2015 - 7/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

- 8/2018 - 7/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

- 8/2020 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

- 16/10/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, Tổ trưởng Tổ Đảng.