Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Phan Đình Trạc

Ngày sinh: 25/8/1958

Ngày vào Đảng: 4/8/1980

Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (10/2017)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Trưởng Ban Nội chính Trung ương
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1980 - 10/1981: Cán bộ Cục Hồ sơ B, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 11/1981 - 4/1988: Đội phó Đội An ninh (1983), Đội trưởng Đội An ninh (1984), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vinh, Nghệ An

- 5/1988 - 7/1989: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vinh, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An

- 8/1989 - 11/1992: Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Vinh, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An

- 12/1992 - 12/1999: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

- 1/2000 - 1/2001: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh (12/2000), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (1/2001)

- 2/2001 - 9/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

- 9/2005 - 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 12/2012: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011 (đến 12/2010). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011)

- 1/2013 - 26/2/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban và Phó trưởng ban Thường trực (1/2015) Ban Nội chính Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2016)

- 9/2015 - 3/2016: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

- 26/2/2016 - nay: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (3/2016)

- 6/10/2017 - nay: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khoá XII, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.