Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Phan Đình Trạc

Ngày sinh: 25/8/1958

Ngày vào Đảng: 4/8/1980

Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (từ 10/2017), XIII (từ 4/2021)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Khóa XII, XIII
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1980 - 10/1981: Cán bộ Cục Hồ sơ B, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

- 11/1981 - 4/1988: Đội phó Đội An ninh (1983), Đội trưởng Đội An ninh (1984), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vinh, Nghệ An

- 5/1988 - 7/1989: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Vinh, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An

- 8/1989 - 11/1992: Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Vinh, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An

- 12/1992 - 12/1999: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

- 1/2000 - 1/2001: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh (12/2000), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (1/2001)

- 2/2001 - 9/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

- 9/2005 - 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2005-2010; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011

- 10/2010 - 12/2012: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011 (đến 12/2010). Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011)

- 1/2013 - 26/2/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban và Phó trưởng ban Thường trực (1/2015) Ban Nội chính Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2016)

- 9/2015 - 3/2016: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

- 26/2/2016 - nay: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (3/2016)

- 6/10/2017: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khoá XII, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII

- 9/4/2021: Bộ Chính trị phân công đồng chí tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.