Ủy viên Trung ương Đảng
Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Vũ Hải Quân

Ngày sinh: 1/8/1974

Ngày vào Đảng: 25/4/2012

Quê quán: xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1996: Tốt nghiệp khoa Toán-Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 1997: Tham gia công tác giảng dạy tại Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 1999-2001: Tham gia dự án phát triển hệ thống đào tạo từ xa, từ đó cho ra đời hệ thống và chương trình đào tạo từ xa đầu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 2001-2005: Nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng Hợp Trento, Italia và đạt học vị Tiến sĩ

- 2005-2007: Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Đại học Leuven, Bỉ

- 2007-2017: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC và Trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILab, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2017: Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2018: Được trao danh hiệu Giáo sư Danh dự của Đại học Công nghệ Auckland (AUT)

- 25/8/2020: Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025

- 9/2020: Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 1/2021: Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm đồng chí giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.