Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ chí Minh

Nguyễn Văn Hiếu

Ngày sinh: 9/1/1976

Ngày vào Đảng: 9/9/1996

Quê quán: xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII (dự khuyết)
- Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (6/2022)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Trung cấp Quản lý nhà nước

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2007 - 1/2009: Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (2007-2012)

- 2/2009 - 2012: Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (2007-2012)

- 9/2012 - 6/2016: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016 - 4/2020: Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020

- 5/2020 - 1/2021: Bí thư Quận ủy Quận 5

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021 - 6/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Đức

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 6/2022 - nay: Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh