Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Nguyễn Văn Hiếu

Ngày sinh: 9/1/1976

Ngày vào Đảng: 9/9/1996

Quê quán: xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII (dự khuyết)
- Bí thư Thành ủy Cần Thơ (5/2023)
- Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh (6/2022 - 5/2023)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Trung cấp Quản lý nhà nước

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2007 - 1/2009: Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (2007-2012)

- 2/2009 - 2012: Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII (2007-2012)

- 9/2012 - 6/2016: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2016 - 4/2020: Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020

- 5/2020 - 1/2021: Bí thư Quận ủy Quận 5

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021 - 6/2022: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Đức

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 6/2022 - 5/2023: Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 5/2023: Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.