Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Nguyễn Thành Phong

Ngày sinh: 18/7/1962

Ngày vào Đảng: 8/9/1988

Quê quán: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII (đến 10/2022)
- Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (8/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1981 - 6/1995: Sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đoàn trường; Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 6/1995 - 2/2003: Ủy viên BTV Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 2/2002); Đại biểu Quốc hội khóa X, XI

- 2/2003 - 4/2004: Học ngoại ngữ ở Singapore và Australia

- 4/2004 - 10/2006: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 7/2005)

- 11/2006 - 1/2009: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2, TP Hồ Chí Minh

- 1/2009 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 10/2010 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 1/2011- 7/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 7/2013 - 1/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/2015 - 12/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa IX, X

- 12/2015 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa X, XI; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

- 24/6/2021 - 8/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa X, XI; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

- 8/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Ban Kinh tế Trung ương

- 20-22/6/2022: Tại Kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật

- 8/7/2022: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng và UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- 3/10/2022: Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.