Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thành Phong

Ngày sinh: 18/7/1962

Ngày vào Đảng: 8/9/1988

Quê quán: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1981 - 6/1995: Sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đoàn trường; Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 6/1995 - 2/2003: Ủy viên BTV Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 2/2002); Đại biểu Quốc hội khóa X, XI

- 2/2003 - 4/2004: Học ngoại ngữ ở Singapore và Australia

- 4/2004 - 10/2006: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 7/2005)

- 11/2006 - 1/2009: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2, TP Hồ Chí Minh

- 1/2009 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 10/2010 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 1/2011- 7/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 7/2013 - 1/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/2015 - 12/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa IX, X

- 12/2015 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa X, XI; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

- 24/6/2021: Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.