Ủy viên Trung ương Đảng
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Nguyễn Thành Phong

Ngày sinh: 18/7/1962

Ngày vào Đảng: 8/9/1988

Quê quán: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
- Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (8/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1981 - 6/1995: Sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đoàn trường; Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 6/1995 - 2/2003: Ủy viên BTV Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTNVN Thành phố; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 2/2002); Đại biểu Quốc hội khóa X, XI

- 2/2003 - 4/2004: Học ngoại ngữ ở Singapore và Australia

- 4/2004 - 10/2006: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 7/2005)

- 11/2006 - 1/2009: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2, TP Hồ Chí Minh

- 1/2009 - 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 10/2010 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 1/2011- 7/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

- 7/2013 - 1/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

- 1/2015 - 12/2015: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa IX, X

- 12/2015 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa X, XI; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

- 24/6/2021 - 8/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khóa X, XI; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

- 8/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Ban Kinh tế Trung ương.