Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Nguyễn Văn Thắng

Ngày sinh: 12/9/1973

Ngày vào Đảng: 19/5/2003

Quê quán: Từ Liêm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2011 - 4/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- 5/2014 - 9/2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- 9/2014 - 1/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- 1/2016 - 7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

- 7/2018 - 6/2019: Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2019 - 7/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 11/10/2020: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 14/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.