Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

Hồ Quốc Dũng

Ngày sinh: 15/8/1966

Ngày vào Đảng: 11/7/1994

Quê quán: xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 2009: Từng trải qua các chức vụ như Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch huyện Phù Cát; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định

- 2009: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004-2011

- 6/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016

- 14/11/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

- 21/11/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

- 24/6/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 15/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/12/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.