Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Lê Hồng Quang

Ngày sinh: 23/11/1968

Ngày vào Đảng: 1/3/1997

Quê quán: xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 4/2021)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/8/1985: Cán bộ Ngành Kiểm sát tỉnh Kiên Giang

- 1/1/1992: Công tác nghiệp vụ tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/1996 - 5/2003: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/1998 - 5/2003: Thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2000 - 5/2003: Thẩm phán xét xử kiêm phụ trách công tác tổ chức cán bộ Ngành Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 5/2003: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (công tác tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), giảng viên Học viện Tư pháp

- 5/2008: Được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (nhiệm kỳ 2)

- 10/2008: Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân

- 8/2009: Phó Trưởng ban Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao

- 5/2010: Bí thư Chi bộ Tạp chí Tòa án nhân dân; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Hội đồng trường Cán bộ Tòa án

- 6/2013: Được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (nhiệm kỳ 3)

- 10/2013: Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân (nhiệm kỳ 2)

- 1/2014 - 3/2014: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- 3/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 6/2017: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 19/6/2017: Quốc hội Việt Nam phê chuẩn giữ chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

- 21/6/2017: Chủ tịch nước đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; sau đó là Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao

- 9/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.