Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chánh án Thường trực
Tòa án nhân dân tối cao

Lê Hồng Quang

Ngày sinh: 23/11/1968

Quê quán: xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/8/1985: Cán bộ Ngành Kiểm sát tỉnh Kiên Giang

- 1/1/1992: Công tác nghiệp vụ tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 3/1996 - 5/2003: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 4/1998 - 5/2003: Thẩm phán Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 10/2000 - 5/2003: Thẩm phán xét xử kiêm phụ trách công tác tổ chức cán bộ Ngành Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 5/2003: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (công tác tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), giảng viên Học viện Tư pháp

- 5/2008: Được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (nhiệm kỳ 2)

- 10/2008: Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân

- 8/2009: Phó Trưởng ban Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao

- 5/2010: Bí thư Chi bộ Tạp chí Tòa án nhân dân; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Hội đồng trường Cán bộ Tòa án

- 6/2013: Được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (nhiệm kỳ 3)

- 10/2013: Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân (nhiệm kỳ 2)

- 1/2014 - 3/2014: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- 3/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 6/2017: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 19/6/2017: Quốc hội Việt Nam phê chuẩn giữ chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

- 21/6/2017: Chủ tịch nước đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- 5/9/2020: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.