Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

Phan Văn Mãi

Ngày sinh: 25/2/1973

Quê quán: xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1995 - 1997: Chuyên viên Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre, rồi Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre; đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bến Tre

- 1997-2008: Bí thư Đoàn ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre; Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre; Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bến Tre

- 8/2008 - 2011: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX

- 1/2012 - 3/2014: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

- 3/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015: Tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 11/2015 - 7/2019: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2019 - nay: Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2019 - 15/10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 15/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.