Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao

Nguyễn Minh Vũ

Ngày sinh: 14/1/1976

Ngày vào Đảng: 13/9/2001

Quê quán: phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Quan hệ quốc tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1999-2000: Công tác tại Phòng Phiên dịch (nay là Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia), Bộ Ngoại giao

- 2001-2003: Chuyên viên Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao

- 2004-2007: Trợ lý đặc biệt của Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế (trụ sở tại Singapore), kiêm Giám đốc chương trình Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn và Nhóm Công tác về Tự do hóa thương mại dịch vụ APEC

- 2007-2009: Công tác tại Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao

- 2009-2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao

- 2011-2014: Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- 2014-2015: Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

- 2015-2018: Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017

- 3/2018 - 9/2019: Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao

- 9/2019: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.