Ủy viên Trung ương Đảng
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Bùi Văn Cường

Ngày sinh: 18/6/1965

Ngày vào Đảng: 14/6/1992

Quê quán: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1990 - 10/1997: Giảng viên trường Đại học Hàng hải; Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn Trường; Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy trường Đại học Hàng hải; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hải Phòng, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Giám đốc Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm trường Đại học Hàng hải

- 10/1997 - 2/1999: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn Khối Cơ quan Thành đoàn Hải Phòng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan Thành đoàn Hải Phòng

- 2/1999 - 2/2003: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VII; Ủy viên Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật sinh viên Việt Nam; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Sinh viên Việt Nam …

- 2/2003 - 10/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IV, khóa V, kiêm nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường vụ Công đoàn Khối Cơ quan Trung ương Đoàn

- 10/2006 - 4/2008: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII; Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia: Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ của Phụ nữ

- 4/2008 - 9/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIII, khóa XIV

- 1/2011 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 9/2011 - 6/2012: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 6/2012 – 4/2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, khóa IV

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu là Trung ương Đảng khóa XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 4/2016 - 7/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, khóa XII; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới khóa XVII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII

- 7/2019 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Đảng ủy Quân khu V khóa IX, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XI, XII

- 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Đảng ủy Quân khu V khóa X, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XII

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày 6 và 7/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.