Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Bùi Văn Cường

Ngày sinh: 18/6/1965

Ngày vào Đảng: 14/6/1992

Quê quán: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII
- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư điều hành tàu biển, Cử nhân Tiếng Anh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1990 - 10/1997: Giáo viên, cán bộ Đoàn, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn trường Đại học Hàng Hải; Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn Hải Phòng; Ủy viên BanThường vụ, Thường trực Đảng ủy trường Đại học Hàng Hải…

- 10/1997 - 2/1999: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Khối Cơ quan Thành đoàn Hải Phòng

- 2/1999 - 2/2003: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật sinh viên Việt Nam…

- 2/2003 - 10/2006: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Khối Cơ quan Trung ương Đoàn…

- 10/2006 - 4/2008: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 4/2008: Ban Bí thư điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2005-2010

- 10/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 9/2011: Bộ Chính trị điều động về công tác tại Ban Dân vận Trung ương và giữ chức Phó Trưởng ban. Đại biểu Quốc hội khóa XIII

- 6/2012: Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015: Tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

- 2016: Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI (4/2016). Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương (7/2016); Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/2018: Tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

- 7/2019: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 14/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.