Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 2/10/1970

Ngày vào Đảng: 7/10/2002

Quê quán: phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 6/2013: Từng trải qua các chức vụ: Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII

- 6/2013: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và sau đó là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII

- 7/2016 - 6/2020: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Trưởng Ban Dân nguyện

- 20/5/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, đồng chí tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.