Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Giàng Páo Mỷ

Ngày sinh: 22/12/1963

Ngày vào Đảng: 20/11/1998

Quê quán: xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Dân tộc: Mông

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu: Khóa XIV, XV
- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV, XV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1984 - 9/1985: Cán bộ phòng PX 13, Công an tỉnh Lai Châu

- 10/1985 - 11/1991 : Học viên Trường Đại học An ninh Nhân dân Hà Nội

- 12/1991 - 12/1999: Cán bộ Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

- 1/2000 - 8/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

- 9/2002 -12/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 1/2004 - 5/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lâm thời), Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

- 6/2004 - 5/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

- 6/2007 - 7/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII (7/2007)

- 8/2008 - 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII

- 6/2015 - 1/2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII

- 1/2016 - 9/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV (7/2016)

- 9/2018 - 12/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV

- 12/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu khóa XIV, XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).