Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Vũ Mạnh Hà

Ngày sinh: 12/4/1979

Ngày vào Đảng: 4/4/2003

Quê quán: xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)
- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Đại học Y khoa Thái Nguyên chuyên ngành Bác sĩ đa khoa

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2003-2008: Bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hà Giang

- 2008 - 12/2013: Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hà Giang

- 12/2013 - 9/2015: Bác sĩ, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang

- 9/2015 - 8/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang

- 8/2016 - 5/2018: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang

- 5/2018 - 7/2020: Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020

- 7/2020 - 12/2020: Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì khóa XXI nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025

- 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026