Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Y Thanh Hà Niê Kđăm

Ngày sinh: 1973

Quê quán: tỉnh Đắk Lắk

Dân tộc: Ê-đê

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết)
- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 8/2015: Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng phòng Cơ sở Đảng, Đảng viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’Gar

- 8/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

- 10/2015 - 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 3/2019: Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

- 20/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.