Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Y Thanh Hà Niê Kđăm

Ngày sinh: 23/12/1973

Ngày vào Đảng: 5/10/2000

Quê quán: thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Dân tộc: Ê-Đê

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 8/2015: Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng phòng Cơ sở Đảng, Đảng viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar

- 8/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

- 10/2015 - 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

- 3/2019: Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

- 20/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.