Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Hoàng Thị Thúy Lan

Ngày sinh: 6/5/1966

Ngày vào Đảng: 17/6/1995

Quê quán: phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Vĩnh Phúc; Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- 10/2010 - 4/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

- 4/2014 - 2/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 2/2015 - 4/2015: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 4/2015 - 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016

- 10/2015 - 6/2016: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kì 2011-2016

- 6/2016 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 14/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/10/2020: Tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.