Trần Quốc Cường

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

Ngày sinh: 1961

Quê quán: phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII
- Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
- Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (12/4/2018)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2009-2012: Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an

- 2013: Biệt phái làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

- 12/2015 - 7/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 12/4/2018: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục V, Trưởng ban chỉ đạo dự án Đại Kim, Bộ Công an, có những vi phạm, khuyết điểm

- 7/2019 - nay: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.