Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Trần Quốc Cường

Ngày sinh: 3/11/1961

Ngày vào Đảng: 19/11/1985

Quê quán: phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên (từ 11/2022)
- Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương (7/2019 -11/2022)

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Toán ứng dụng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2009-2012: Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an

- 2013: Biệt phái làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

- 12/2015 - 7/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 12/4/2018: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục V, Trưởng ban chỉ đạo dự án Đại Kim, Bộ Công an, có những vi phạm, khuyết điểm

- 7/2019 - 11/2022: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 11/2022: Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.