Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Trần Hồng Minh

Ngày sinh: 4/11/1967

Quê quán: xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 7/2016: Thiếu tướng, Tư lệnh Binh chủng Công binh

- 7/2016: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1

- 10/2017: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1

- 2/2018: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1

- 12/ 2018: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1

- 3/10/2019: Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.