Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nguyễn Đắc Vinh

Ngày sinh: 25/11/1972

Ngày vào Đảng: 24/11/2003

Quê quán: xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (từ 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1986 - 1989: Đoàn viên Trường THPT Yên Hòa, quận Từ Liêm, Hà Nội

- 9/1989 - 6/1990: Đoàn viên, Lưu học sinh tiếng Slovakia tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

- 9/1990 - 6/1991: Học ngoại ngữ tại Trường tiếng Kosice, Slovakia

- 9/1991 - 6/1996: Sinh viên Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia

- 9/1996 - 10/2000: Nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia

- 2/2001 - 8/2008: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Liên chi đoàn khoa Hóa học (2002 - 3/2004); Phó Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên (3/2004 - 5/2007); Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2007 - 8/2008); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (từ 12/2007); Phó Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (12/2003 - 8/2008); Phó chủ nhiệm khoa Hóa học (12/2007 - 8/2008); Đảng ủy viên Đại học Khoa học Tự nhiên (7/2005 - 5/2007); Đảng ủy viên Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2008 - 8/2008); Được phong hàm Phó giáo sư (12/2007)

- 8/2008 - 12/2010: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học (từ  8/2008); Chủ tịch Hội Sinh Việt Nam (từ 2/2009 - 12/2013); Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (từ 6/2009 - 2/2013); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (từ 10/2009 - 5/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2010 - 2015

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 1/2011 - 4/2016: - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam (từ 5/2011); Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011); Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, X; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 10/2011); Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXI, XXII (từ 11/2011); Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (từ 6/2014 - 12/2014); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 9/2014); Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XIII (từ 3/2015); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (từ 10/2015)

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được tiếp tục bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016 - 12/2019: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 4 (từ 9/2017); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội Tỉnh Nghệ An (từ 7/2016)

- 12/2019: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng (từ 9/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương (từ 10/2020); Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được tiếp tục bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày 6 và 7/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.