Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Chánh Văn phòng Trung ương

Nguyễn Đắc Vinh

Ngày sinh: 25/11/1972

Ngày vào Đảng: 24/11/2003

Quê quán: xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII
- Phó Chánh Văn phòng Trung ương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/2001 - 2003: Cán bộ giảng dạy bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 12/2003 - 8/2008: Phó Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bí thư Đoàn Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (3/2004)

- 2007 - 8/2008: Phó Giáo sư (12/2007), Phó Chủ nhiệm khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa hoc Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (12/2007 - 8/2008); Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2007 - 8/2008); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX (12/2007)

- 8/2008: Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (từ 8/2008); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (từ 2/2009); Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (từ 6/2009); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (10/2009 - 5/2010)

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- 10/2011 - 4/2016: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, X; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (6/2014 - 12/2014); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 10/2011)

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2016 - 12/2019: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XIV

- 12/2019 - nay: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng (từ 9/2020).