Ủy viên Trung ương Đảng
Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Lê Đức Thái

Họ và tên: Lê Đức Thái

Ngày sinh: 30/4/1967

Quê quán: phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Biên phòng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1987-2011: Đảm nhiệm các chức vụ: Đội trưởng Vũ trang, Phó Đồn trưởng, Đồn trưởng tại các đồn Biên phòng và một số vị trí công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh

- 2011-2014: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh

- 2014-2017: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh

- 7/2017: Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và được thăng quân hàm Thiếu tướng

- 9/2019: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

- 7/2020: Phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- 6/8/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng

- 11/9/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.