Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu I

Nguyễn Hồng Thái

Ngày sinh: 7/5/1969

Ngày vào Đảng: 7/12/1987

Quê quán: xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Trung tướng, Tư lệnh Quân khu I
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 9/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ

- 5/9/2016: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng

- 11/2016: Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ

- 7/2018: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2

- 11/2018: Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- 10/2019: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1

- 7/2020: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.