Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Vũ Đại Thắng

Ngày sinh: 4/10/1975

Ngày vào Đảng: 26/5/2005

Quê quán: xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1997 - 1/2006: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 1/2006 - 1/2009: Chuyên viên Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 1/2009 -  6/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 7/2011 - 3/2014: Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2014 - 3/2018: Tỉnh ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016

- 7/2016: Tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

- 3/2018: Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 8/2020: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- 28/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.