Ủy viên Trung ương Đảng
Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trần Quốc Tỏ

Ngày sinh: 28/1/1962

Ngày vào Đảng: 20/4/1987

Quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2013: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàm Thiếu tướng Công an nhân dân

- 3/2014: Ban Bí thư điều động, luân chuyển tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 5/2020: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2020: Thứ trưởng Bộ Công an

- 24/9/2020: Được thăng hàm Trung tướng

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.